Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

i to byłoby na tyle
na tyle wszystkiego
na tyle nic
na tyle dużo
żeby ja tu coś jeszcze 

na tyle tutaj mnie
żeby już mnie nie było


6352 fe94 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianobodycares nobodycares

March 17 2015

ja lubię ból 
a ból lubi mnie

tak już jest i chuj
1804 fc19 390
Reposted fromlittlefool littlefool viapouler pouler
7502 0712 390
Reposted fromlouse louse
WSZYSTKO NIE TAK
7796 89e1 390
Reposted fromlittlefool littlefool
1606 6ba6 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaneth aneth

March 16 2015

1705 5e46 390
Reposted fromsunlight sunlight vialost-in-space lost-in-space
7328 df7a 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialonelygirl15 lonelygirl15
i mówiła że pierdoli wszystko i wszystkich
i sama została

nie idź w jej ślady
— nie idź
3822 88bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapachsiana zapachsiana
3979 58d4 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.6
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacholleryczna cholleryczna
daj mi spokój 
ja nie mam ochoty 
ja to pierdolę 
dziś jestem w nastroju 
nieprzysiadalnym 
— Świetlicki Marcin
Reposted fromnoticeable noticeable viacholleryczna cholleryczna
3932 cd6d 390
jak ja, w ostatnich 4 miesiącach swojego życia.
8100 fd26 390
Reposted fromnaplimak naplimak viabarszczowa barszczowa

March 15 2015

blizny nie bolą, 
życie to uroboros, 
tu początek jest końcem
4433 be34 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaplugss plugss
3585 f1f6
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vianiewolnik niewolnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl